ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych roku przez firmę Nowalijka Urszula
Zarzecka Eliza Więckowska – Kurowska spółka cywilna siedzibą w Fastach, przy ulicy Polonijnej 23, kod
pocztowy 15-694; posługująca się NIP: 5423337488 oraz REGON: 371696733. Dane kontaktowe firmy:
telefon: +48 533 404 909; e-mail: nowalijka.catering@gmail.com w celach marketingowych polegających
na informowaniu mnie drogą e-mailową i/lub smsową o promocjach oraz dniach wolnych dotyczących
cateringu dietetycznego.
Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego lub przeniesienia danych.